Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Publikacje EKSPERT-SITR

rok 2014

 1. Program praktyk zawodowych dla nauczycieli z zakresu odnawialnych źródeł energii. (Projekt "Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE" ) ISBN 978-83-62621-20-0. Koszalin 2014

  Pobierz książkę

rok 2013

 1. Materiał wspierający realizację programu "Odnawialne źródła energii" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ) ISBN 978-83-62621-08-8. Koszalin 2013

  Pobierz książkę
 2. Program przedmiotu "Odnawialne źródła energii". (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ) ISBN 978-83-62621-12-5. Koszalin 2013

  Pobierz książkę
 3. Wskazania metodyczne dotyczące realizacji programu przedmiotu "Odnawialne źródła energii". (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ) ISBN 978-83-62621-16-3. Koszalin 2013

  Pobierz książkę
 4. Tablice edukacyjne oraz tablice do schematów praktycznych. (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ). Koszalin 2013

  Pobierz książkę
 5. Miejsca stosowania odnawialnych źródeł energii. (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ). Koszalin 2013

  Pobierz książkę
 6. Film przedstawiający obsługę modelu solarnego.
 7. Film przedstawiający obsługę modelu z ogniwem fotowoltaicznym.
 8. Film przedstawiający obsługę modelu siłowni wiatrowej.

rok 2012

 1. Najnowsze osiagnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań. (Projekt "Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie i ochrona własności intelektualnej z tego obszaru." ) ISBN 978-83-62621-04-0. Koszalin 2012

  Pobierz książkę

rok 2010

 1. Odnawialne źródła energii. Nasza przyszłość. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ) ISBN 978-83-62621-00-2. Koszalin 2010

rok 2009

 1. Odnawialne źródła energii. Technologie, legislacja, ekonomika. (Projekt "Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii." ) ISBN 978-83-923087-9-9. Koszalin 2009

rok 2008

 1. Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.(Projekt "Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem walorów ekologicznych i gospodarczych terenu." ISBN 83-923087-8-6 Koszalin 2008

rok 2006

 1. Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych - raport. (Projekt "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych". PFRON) ISBN 83-923087-5-1. Koszalin 2006
 2. Praktyczne aspekty rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - materiały szkoleniowe. (Projekt "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych". PFRON) ISBN 83-923087-6-X. Koszalin 2006
 3. O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce. (Projekt "Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.") ISBN 83-923087-5-1. Koszalin 2006

rok 2005

 1. Dobrostan zwierząt - owce. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-3-5. Koszalin 2005
 2. Dobrostan zwierząt - drób. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-4-3. Koszalin 2005
 3. Dobrostan zwierząt - konie. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-2-7. Koszalin 2005
 4. Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-1-9. Koszalin 2005

rok 2004

 1. Krajowy Program Rolnośrodowiskowy - Zasady uczestnictwa i wymogi produkcji rolniczej (Projekt SAPARDPL-6-11/01) Koszalin 2004

rok 2003

 1. Odnawialne źródła energii (Phare 2000 - Specjalny Projekt na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego) Koszalin 2003
 2. Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD (Projekt SAPARD PL-7-02.01) Koszalin 2003
 3. Dbałość o jakość żywności i środowisko naturalne w tradycyjnej produkcji rolniczej (Projekt SAPARD PL-6-05/00), Koszalin 2003

rok 2002

 1. Rozwój obszarów chronionych w kontekście wymogów wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Zadania zlecone MRiRW, Koszalin 2002

rok 2001

 1. Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych (Zadania zlecone MRiRW, Koszalin 2001

rok 2000

 1. Systemowe wyróżnianie krajowych produktów rolnych i przetworów spożywczych w celu ich promocji na rynkach krajowych i zagranicznych Projekt Phare/ FAPA PL9607-02-10), Koszalin 2000
 2. Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej. Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polska gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego (Projekt Phare/ FAPA PL9607-02-12, Koszalin 2000
 3. Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19), Koszalin 2000
 4. Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-23), Koszalin 2000
 5. Kongresy rolnictwa europejskiego. Europejski Model Rolnictwa. Lobbing rolny w Brukseli. (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-23), Koszalin 2000
 6. Zalecenia do planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań w państwach Unii Europejskiej (Projekt Phare/ FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 7. Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 8. Organizacje rolnicze w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Kongres Rolnictwa Europejskiego Kraków 25-26 wrzesień 2000 rok (Projekt Phare/ FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 9. Informacje dla wsi i rolnictwa. Regionalne Centra Informacji - założenia i zasady działania (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 10. Program SAPARD (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000

rok 1999

 1. Normy i standardy dla mleka, produktów mlecznych, warzyw i owoców w Unii Europejskiej (Projekt Phare/FAPA PL9607-02-09), Koszalin 1999
 2. Przewodnik inwestycyjny dla gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych (Projekt Phare/ FAPAPL9607-02-09), Koszalin 1999
 3. Zadania i model organizacyjny organizacji producentów rybnych (Phare/FAPA PL9607-02-12), Koszalin 1999
 4. Kąty Polskie - biuletyn informacyjny dla gmin uczestniczących w projekcie Phare/FAPA PL 9607-02-10), Koszalin 1999

rok 1998

 1. Grupy marketingowe producentów mleka wobec przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Zadania zlecone MRiGŻ), Koszalin 1998
 2. Rozwój wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską (Zadania zlecone MRiGŻ), Koszalin 1998

rok 1997

 1. Poradnik dla osób poszukujących sukcesu w działaniach grupowych na rynku rolnym (Projekt Phare/FAPA P9312-08-01), Koszalin 1997
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024