Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii),
 • plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin,
 • ekspertyzy specjalistyczne,
 • operaty wodno-prawne,
 • plany i programy ochrony środowiska,
 • plany gospodarki odpadami,
 • koncepcje, plany, programy, a także projekty budowlane z zakresu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych,
 • programy usuwania azbestu.

Zaufali nam m.in. gmina Kołobrzeg, gmina Biesiekierz, gm. Maszewo, gm. Sianów, gm. Tuczno, pow. Świdwiński.


W ostatnim okresie wykonaliśmy m.in.:

 • Plan gospodarki odpadami dla regionu południowego i południowo-zachodniego Półwyspu Krymskiego, w Autonomicznej Republice Krymu, na Ukrainie. Projekt jest w trakcie realizacji. Zaprojektowane wg zaleceń naszych specjalistów Zakłady Gospodarki Odpadami są priorytetową inwestycją na Krymie i uzyskały status projektu narodowego.

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Zakład konwersji odpadów komunalnych na energię elektryczną i cieplną zlokalizowany na terenie gminy Wągrowiec".
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Zakład produkcji paliw, energii, wyciągów ziołowych i innych produktów na terenie gminy Zapolice, woj. łódzkie"
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni wytwarzającej energię z odpadów oraz zakładu produkcji paliwa alternatywnego na terenie gminy Świecie, woj. kujawsko-pomorskie".
 • Koncepcję programowo-przestrzenną, projekt oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Układ technologiczny produkcji etanolu, energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozów organicznych w m. Trzebiechów, gm. Maszewo, woj. lubuskie".
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Zakład produkcji energii z biomasy we Wrześni".
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Gęstowice z przetłoczeniem ścieków do oczyszczalni w Trzebiechowie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Trzebiechów oraz budowie oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości Gorawino (długość ok. 6,7 km).
 • Plan gospodarki odpadami dla miasta Kołobrzeg - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2018.
 • Program ochrony środowiska dla Miasta Kołobrzeg - aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015.
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024