Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

O projekcie

Placówki naukowe i przedsiębiorstwa zawiązały Konsorcjum w składzie:

  1. Politechnika Łódzka
  2. Uniwersytet Łódzki
  3. Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie
  4. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  5. Instytut Ogrodnictwa
  6. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  7. EKSPERT-SITR Sp. z o.o.

Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwa "Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo". Cel ten realizowany będzie poprzez:

  1. prowadzenie badań w zakresie opracowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie pozyskiwania innowacyjnych projektów z biomasy odpadowej.
  2. transfer opracowanej technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej
  3. zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej stron zawierających Umowę.

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. będzie realizować 5 zadań, współpracując przy każdym z nich z różnymi partnerami:

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024