Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii to główny obszar działalności firmy EKSPERT- SITR Sp. z o.o. w ostatnich latach. We współpracy z licznymi ekspertami z Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa rozpoczęliśmy działalność w zakresie technologii biogazowni zintegrowanych z gorzelniami rolniczymi lub oczyszczalniami ścieków.

Odnawialne Źródła Energii to stosunkowo młody kierunek rozwoju rolnictwa, energetyki i innych dziedzin nauki i techniki. W Polsce poruszanie się w tych obszarach jest utrudnione ze względu na dopracowywane i uzupełnianie na bieżąco uwarunkowania prawne. Z tego względu inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii są stosunkowo czasochłonne.

Projektujemy:

biogazownie samodzielne lub zintegrowane z gorzelnią lub spalarnią
fotowoltaika
farmy wiatrowe
oczyszczalnie ścieków
biogazownie samodzielne lub zintegrowane z gorzelnią lub spalarnią fotowoltaikę farmy wiatrowe oczyszczalnie ścieków

Zakres usług i wykonywanych prac:

 • TECHNOLOGIA
 • Opracowujemy projekt technologiczny dopasowany do warunków inwestora, posiadanych przez niego zasobów, w tym: posiadanych technologii, nieruchomości, urządzeń, środków finansowych, zasobów ludzkich.

 • LOKALIZACJA
 • W przypadku inwestycji typu green-field oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniej i optymalnej lokalizacji.

 • KONCEPCJA I ANALIZA
 • Opracowujemy kompleksową koncepcję programowo-przestrzenną projektowanej inwestycji, analizę ekonomiczną inwestycji oraz studium wykonalności przedsięwzięcia.

 • PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 • Przygotowujemy i przeprowadzamy procedury administracyjne: decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na inwestycję, opracowujemy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli jest wymagany), wniosek o warunki przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej.

 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
 • Opracowujemy kompleksowy projekt budowlany inwestycji; przeprowadzamy działania administracyjne w zakresie jego uzgodnienia. Następnie opracowujemy projekt wykonawczy.

 • FINANSOWANIE
 • Przygotowujemy kompleksowo wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i innych).

 • NADZÓR I KONTROLA
 • Prowadzimy nadzór i kontrolę oraz kompleksową organizację prac budowlanych, montażowych, rozruch technologiczny inwestycji (w konsorcjum z wybranymi przedsiębiorstwami budowlanymi itp.).

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024